kuvainfo - 5.6.2013

R&T -palvelu

Hankintojen suunnittelu- ja toteutus- sekä tuotteiden asennuspalvelu

 • Ikkuna- ja ovipalvelu
 • Elementointipalvelu
 • Porras- ja kalustepalvelu

Tarvekartoitus

 • Haetaan tarvittavat lisätiedot
 • Annetaan selvitys sisältö tarkennuksista ja poikkeamista
 • Toimitetaan lisä- ja muutoshinta selvitykset

Toimitussisällön määrittely ja budjetti

 • Ennakkotarjous/tarjous
 • Asiakkaan tavoitearvio

Hankistakokonaisuuden toimitus

 • Tehokkaaseen hankitakokonaisuuteen liittyy yleensä asennus
 • Aikatailujen pitävyys ja mahdollinen sopeuttaminen

Uniikki-tuotepalvelu

 • Myös täysin yksilölliset mittatilaustuotteet, jotka mahdollistavat useissa tapauksissa tehokkaan hankintakokonaisuuden muodostamisen tai muun yksilöllisen lisäarvon syntymisen
 • Usean toimittajan tuotteista rakentuva toimituskokonaisuus

Yhteistyö muiden toimittajien kanssa

 • Asiakkaan tarpeeseen ja hyötyyn perustuen

Muut tuotteet ja aliurakoitsijat

 • Tiili- ja teräsprofiilikatteet ja asennukset
 • Puhalluseristeet ja lämpösaneeraukset
 • Valmistulisijat ja piiput
 • Syntyneeseen runkosopimukseen littyvät ja liitettävät lisäpalvelut (asiakaslähtöisesti)

Ideointi

 • Toteutustapavaihtoehdot
 • Tuotevaihtoehdot
 • Kestävän rakentamisen ratkaisut

Projektin riskien hallinta ja tuotteiden laadun varmistus

 • Valikoidut ja aitoon kummpanuus yhteytyöhön sitoutuneet toimittajat
 • Yhteisesti sovittu toimintatapa
 • R&T:n osaaminen ja joustava lisäresurssi asiakkaan projektin käyttöön