Tehokkaita hankinta- ja toimituskokonaisuuksia.

Vähemmän sähläys- ja virhekustannuksia.

Laadukas lopputulos.

Jämpti toimintatapa rakentamiseen

Aikataulujen pitävyys ja kustannusten hallinta ovat onnistuneen rakennusprojektin perustekijöitä. Virhe-, sähläys- ja piilokustannukset ehkäistään, ja rakentaminen sujuu mutkattomasti, kun projekti suunnitellaan perusteellisesti. Tärkeintä on, että lopputuloksen laatu vastaa asetettuja tavoitteita.

Suunnittelijat, tuotteiden toimittajat, rakennuttaja ja urakoitsijat yhteistyössä jo suunnitteluvaiheessa

Rakennusprojektiin osallistuu useita toimijoita. Yhteistyön toimivuus on välttämätöntä, jotta laadukas lopputulos syntyy tavoiteaikataulussa. R&T avaa yhteistyön suunnittelijan, rakennuttajan, rakentajan ja tavarantoimittajien välille rakennusprojektin alkuvaiheessa. Yhteistyöllä ehkäistään tyypillisimpiä rakennusvaiheessa tai rakennuksen käyttöönottovaiheen jälkeen ilmeneviä ongelmia.

TARVEKARTOITUS, VALMISTELU, SUUNNITTELU, BUDJETOINTI JA TARJOUKSET

Suunnitteluvaihe vie yleensä paljon aikaa. Projektien aloittaminen, kilpailuttaminen ja toimittajien valinta viivästyvät. Informaatio ei välttämättä siirry tehokkaasti suunnittelijalta toimittajalle.

R&T on rakennuttajalle tuttu ja turvallinen, paikallinen toimija, joka muodostaa hankkeen toteutukseen varman ja toimivan yhteistyökumppaneiden tiimin. Valikoituneet toimittajat ja urakoitsijat saavat kaiken hyödynnettävän tiedon jo projektin suunnitteluvaiheessa. Kun toimijoilla on yhteinen tahtotila ja yhteiset tavoitteet, kyetään ideoimaan uusia, asiakkaan kannalta parhaita ratkaisuja.

Asiakkaalla on jo hankkeen alkuvaiheessa sisällöltään täsmällinen ennakkotarjous. Tarvittaessa asiakkaan antamia lähtötietoja täsmennetään ja täydennetään.

Kaikkien toimijoiden tehokkuus sekä tuottavuus parantuu ja voimavaroja vapautetaan tarkoituksenmukaisimpiin suoritteisiin.

pikkutaulukko(3)

TOIMITUSSISÄLTÖ

Toimitussisältö toteutuu kunkin hankkeen todellisten tarpeiden mukaisesti, kunkin hankkeen ehdoilla. R&T auttaa toimitussisällön määrittelyssä valmistajista riippumattomana toimijana, yhteistyössä valikoituneiden toimittajien kanssa.

Asiakkaamme voivat hyödyntää myös Uniikki -tuotteita

Puupohjaisten tuotteiden merkitys korostuu kestävässä rakentamisessa.

 

HANKINTAKOKONAISUUDEN TOIMITUS

Täsmällinen hankintakokonaisuuden toimitus

Ennakointi ja projektiin osallistuvien toimijoiden tiivis yhteistyö antavat edellytykset aikataulujen pitämiselle. Logistiikka suunnitellaan täsmätoimituksiin perustuvaksi. Tarvittaviin sopeutuksiin ja joustoihin kyetään reagoimaan ajoissa.

Tuotepalvelu ulottuu asennuksiin saakka. Rakennustyömaalla tehtävän työn määrä vähenee, yhä suurempi osa työstä tehdään tehtaalla.  Pienempi aliurakoitsijoiden ja toimittajien määrä helpottaa laadunhallintaa. Näin ehkäistään jälkikäteen ilmeneviä korjauskustannuksia.

 

Projektin- ja riskien hallintaa

R&T -palvelu helpottaa rakennusprojektiin liittyvien riskien hallintaa. Palveluun sisältyy projektinhallinta kokonaisuudessaan: tarvekartoituksesta hankintoihin ja kuljetuksiin, asennuksen laadunvalvontaan sekä lopputuloksen laadun varmistamiseen.

Palvelu vapauttaa rakentajan sekä rakennuttajan resursseja ja mahdollistaa niiden kohdistamisen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Laadullisesti virheetön lopputulos varmistaa rakentajan ja rakennuttajan tyytyväisyyden.

 

Hankintojen suunnittelu- ja toteutus- sekä tuotteiden asennuspalvelu

”Klikkaamalla kuvan laatikoita saat aiheesta lisää tietoa”

Vankka tuotetuntemus  *  Vastuullinen toiminta  *  Helppo asiointi

 

R&T -palvelu

Hankintojen suunnittelu- ja toteutus- sekä tuotteiden asennuspalvelu
 • Ikkuna- ja ovipalvelu
 • Elementointipalvelu
 • Porras- ja kalustepalvelu

Tarvekartoitus

 • Haetaan tarvittavat lisätiedot
 • Annetaan selvitys sisältö tarkennuksista ja poikkeamista
 • Toimitetaan lisä- ja muutoshinta selvitykset

Toimitussisällön määrittely ja budjetti

 • Ennakkotarjous/tarjous
 • Asiakkaan tavoitearvio

Hankistakokonaisuuden toimitus

 • Tehokkaaseen hankitakokonaisuuteen liittyy yleensä asennus
 • Aikatailujen pitävyys ja mahdollinen sopeuttaminen

Uniikki-tuotepalvelu

 • Myös täysin yksilölliset mittatilaustuotteet, jotka mahdollistavat useissa tapauksissa tehokkaan hankintakokonaisuuden muodostamisen tai muun yksilöllisen lisäarvon syntymisen
 • Usean toimittajan tuotteista rakentuva toimituskokonaisuus

Yhteistyö muiden toimittajien kanssa

 • Asiakkaan tarpeeseen ja hyötyyn perustuen

Muut tuotteet ja aliurakoitsijat

 • Tiili- ja teräsprofiilikatteet ja asennukset
 • Puhalluseristeet ja lämpösaneeraukset
 • Valmistulisijat ja piiput
 • Syntyneeseen runkosopimukseen littyvät ja liitettävät lisäpalvelut (asiakaslähtöisesti)

Ideointi

 • Toteutustapavaihtoehdot
 • Tuotevaihtoehdot
 • Kestävän rakentamisen ratkaisut

Projektin riskien hallinta ja tuotteiden laadun varmistus

 • Valikoidut ja aitoon kummpanuus yhteytyöhön sitoutuneet toimittajat
 • Yhteisesti sovittu toimintatapa
 • R&T:n osaaminen ja joustava lisäresurssi asiakkaan projektin käyttöön